Ara

Hakkımızda

Tarihçemiz

Vakfımız dini ve ilmi konulardaki inceleme, araştırma ve eserleri ile tanınan Muhammed İhsan Oğuz’un hatıralarını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak maksadı ile 26.2.1990 tarihinde vakıf senedi noterde düzenlenerek 12.3.1990 tarihinde tescil edilerek kurulmuştur.

Muhammed İhsan Oğuz Beyefendinin hayatlarında ve izinleri ile kurulan vakfımızın Vakfın Merkezi, Kastamonu Adalet Caddesi, No:28’dir.

 

 

Vakfımızın Amaçları :

A- Mehmet İhsan Oğuz’un kitaplarını, makalelerini, eserlerini, hatıra teşkil eden her türlü belge ve eşyalarını toplamak, korumak, diğer araştırmacıların yararlanacakları duruma getirmek, gelecek nesillere ve bütün insanlık âlemine aktaracak önlemleri akmak.

B- Tarih içinde Türk Toplumunun sosyal, kültürel, dini, iktisadi, bilimsel, teknolojik ve siyasi yönlerini ve hayatını inceleyen tarihi araştırmaları özendirmek, desteklemek, ödüllendirmek, sonuçlarını yayımlamak.

C- “Muhammed İhsan Oğuz Kitaplığı” kurmak ve uzmanların ve araştırmacıların yararlanmaları için gerekli önlemleri almak.

D- Muhammed İhsan Oğuz’un üzün süreler ikamet ettiği ve ikamet etmekte olduğu Kastamonu ili, Beyçelebi mahallesi, Sinanbey Sokak-No:6’da bulunan evinin ve teferruatının, kendisinden sonra, hatıra değeri korunarak muhafazası için gerekli teşebbüsleri yerine getirmek, önlemleri almak,

E- Muhammed İhsan Oğuz’un hayatı ve çeşitli dönemlerdeki çalışmaları hakkında araştırmalar yapılmasını, bunların neşrini, özendirmek, desteklemek.

F- Vakıf Yönetim Kurulunun belirleyeceği esas ve ilkeler doğrultusunda “Mehmet İhsan Oğuz Armağanları” vermek. Şeklinde vakıf senedinde belirtilmiştir.

Vakıf belirtilen amaçları gerçekleştirmek için:

A- Tarih araştırmaları, yayıncılık, kütüphanecilik, müzecilik, alanlarında her türlü faaliyet ve girişimlerde bulunur.

B- Vakıf mal varlığına giren bütün mal ve haklar ile gelirlerinin değerlendirilmesi, artırılması, için her türlü iktisadi ve hukuki işlemleri yapar, önlemleri alır.

C- Yurtiçi ve yetkili makamın izni altında yurtdışı vakıflarla araştırma ve inceleme kuruluşları ile kamu ve özel kurumları veya kişilerle, işletmeler ve şahıslarla her türlü ilişkilerde ve ortak çalışmalarda bulunabileceği gibi ortaklıklar tesis edebilir. Bütün bu kuruluş kurum ve özel şahısların bağış, yardım ve desteklerini kabul edebilir.

D- Kamu ve özel İşletmelerin, ortaklıkların, hisse senetlerini, tahvillerini ve diğer haklarını satın alabilir. Gerektiğinde değerlendirir. Satabilir.

E- Vakıf Yönetim Kurulunun kabul ettiği faaliyetleri yerine getirir.

F- Vakıf, mal varlığına giren kendisine tahsis olunan veya bırakılan bütün mal ve hakları, alacakları dilediği gibi kullanır.

G- Türk Medeni Kanunları hükümlerine göre, kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 37.nci maddesinde sınırlanan yönetim masrafları ile vakıf gelirini artıracak yatırımlara ayrılacak miktarlar dışında kalan vakıf gelirinin tümü vakfın amaçlarına tahsis veya sarf edilir.

Kuruluşundan bugüne kadar amaçları doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren vakfımız, Oğuz Yayınları adıyla bir iktisadi işletmenin de sahibidir.

Bu kuruluş vasıtasıyla her sene Türk Diyanet Vakfı’nın Ankara ve İstanbul’da düzenlediği Dini Yayınlar Kitap Fuarlarında ve Tüyap İstanbul ve Bursa Uluslararası Kitap Fuarlarında Muhammed İhsan Oğuz Beyefendinin basılı eserlerini okuyucularla buluşturmuştur.

Halen dahi titizlikle yürütülen çalışmalarla basılı olmayan eserlerinin de okuyucularla buluşması hedeflenmiş ve mevcudu bitenler yeniden basılmaktadır.

Kaza ve Kader Kitabının internet ortamında satılmasıyla başlanacak online hizmetlerimiz her geçen gün artarak okuyucularımıza kolaylıklar sağlayacaktır.